MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK) liikmed

 

  1. Eesti Vabariik

Alates 01.01.2018 on riigi liikmeõiguste teostajaks Vabariigi Valitsuse 21.12.2017 korralduse nr 380 alusel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning majandus- ja taristuministri 22.12.2017 käskkirja nr 1.1-1/17-271 alusel riigi liikmeõiguste volitatud teostajaks Transpordiamet.

Transpordiameti peadirektori 24.05.2021 käskkirja nr 1.1-1/21/301 alusel on volitatud Transpordiameti ametnikuna liikmeõigust teostama ühistranspordiosakonna peaspetsialist Heli Leol.

  1. Pärnu linn

Pärnu linnavalitsuse 29.11.2021 korraldusega nr 830 on nimetatud Pärnu linna liikmeõiguste teostajaks Irina Talviste, abilinnapea.

  1. Häädemeeste vald

Liikmeõiguste teostaja Külliki Kiiver, vallavanem

  1. Kihnu vald

Liikmeõiguste teostaja Egon Vohu, vallavanem

  1. Lääneranna vald

Liikmeõiguste teostaja Ene Täht, vallavanem

  1. Põhja-Pärnumaa vald

Liikmeõiguste teostaja Aivar Mäe, vallavanem

  1. Saarde vald

Liikmeõiguste teostaja Külli Karu, vallavanem

  1. Tori vald

Liikmeõiguste teostaja Lauri Luur, vallavanem

 

PÜTK üldkoosolek

PÜTK kõrgeim juhtorgan. Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl

 

PÜTK juhatus

Andrus Kärpuk (volitused kestavad  kuni 27.09.2024.a.)

Juhatus korraldab PÜTK igapäevast tegevust ja sooritab muid põhikirjaga ettenähtud toiminguid. Juhatuses on 1-3 liiget, liikmete arvu otsustab üldkoosolek. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt salajasel hääletusel. Juhatuse volituste tähtaeg on viis aastat.

 

PÜTK ühistranspordikomisjon

Ühingu liikmete esindajatest moodustatud juhatusele nõuandev organ Mittetulundusühingute seaduse § 31 tähenduses.

Ühistranspordikomisjoni volituste tähtaeg ühtib kohalike omavalitsusüksuste volikogude volituste tähtajaga ning volitused kehtivad kuni uue ühistranspordikomisjoni koosseisu tööleasumiseni. 

Pärast 2021.a. valimisi ei ole veel ühistranspordikomisjoni moodustatud.